Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

คำสั่งฯ ที่ 3967/2559 ลว.14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำสั่งฯ ที่ 3967/2559 ลว.14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)

เอกสารแนบ

คำสั่ง 3967

ขนาดไฟล์:1.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 916 ครั้ง