Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

คำสั่งฯ ที่ 1015/2560 ลว.31 มีนาคม พ.ศ. 2560

คำสั่งฯ ที่ 1015/2560 ลว.31 มีนาคม พ.ศ. 2560

แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)

เอกสารแนบ

คำสั่ง 1015

ขนาดไฟล์:1.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 915 ครั้ง