Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phra Nakhon Si Ayutthaya

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

คำสั่งฯ ที่ 2976/2560 ลว.31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คำสั่งฯ ที่ 2976/2560 ลว.31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ

2976

ขนาดไฟล์:0.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 940 ครั้ง