Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phra Nakhon Si Ayutthaya

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

คำสั่งมอบอำนาจงานพัสดุ ที่ 368/2560 ลว.5 กันยายน พ.ศ. 2560

คำสั่งมอบอำนาจงานพัสดุ ที่ 368/2560 ลว.5 กันยายน พ.ศ. 2560

การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุ

เอกสารแนบ

คำสั่งมอบอำนาจ 360

ขนาดไฟล์:5.99 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 926 ครั้ง