Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

คำสั่งมอบอำนาจพัสดุ ที่ 79/2561 ลง.26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คำสั่งมอบอำนาจพัสดุ ที่ 79/2561 ลง.26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่วกับการจัดซื้อจัดจ้างและงานบริหารพัสดุ

เอกสารแนบ

คำสั่งมอบอำนาจพัสดุที่79

ขนาดไฟล์:5.89 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 915 ครั้ง