Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวเด่น ทส.

ทส. โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 (World Wetland Day 2020) พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ทส. โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 (World Wetland Day 2020) พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ทส. โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 (World Wetland Day 2020) พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ The post ทส. โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 (World Wetland Day 2020) พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 23 ม.ค. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/53161

ทส. เข้ารับพระราชทานปฏิทินหลวงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

ทส. เข้ารับพระราชทานปฏิทินหลวงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

ทส. เข้ารับพระราชทานปฏิทินหลวงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 The post ทส. เข้ารับพระราชทานปฏิทินหลวงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 17 ม.ค. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/52792

ไทย - ญี่ปุ่น ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไทย - ญี่ปุ่น ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไทย - ญี่ปุ่น ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม The post ไทย - ญี่ปุ่น ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 15 ม.ค. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/52642

ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 2

ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 2

ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 2 The post ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 2 appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 14 ม.ค. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/52538

ทส. ร่วมอวยพร ก้าวสู่ปีที่ 43 ของหนังสือพิมพ์มติชน

ทส. ร่วมอวยพร ก้าวสู่ปีที่ 43 ของหนังสือพิมพ์มติชน

ทส. ร่วมอวยพร ก้าวสู่ปีที่ 43 ของหนังสือพิมพ์มติชน The post ทส. ร่วมอวยพร ก้าวสู่ปีที่ 43 ของหนังสือพิมพ์มติชน appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 9 ม.ค. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/52297

สป.ทส. ส่งของขวัญวันเด็กสู่เยาวชนมุสลิม

สป.ทส. ส่งของขวัญวันเด็กสู่เยาวชนมุสลิม

สป.ทส. ส่งของขวัญวันเด็กสู่เยาวชนมุสลิม The post สป.ทส. ส่งของขวัญวันเด็กสู่เยาวชนมุสลิม appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 8 ม.ค. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/52242

ทส. ร่วมกับ 5 จังหวัด 34 เทศบาล ร่วมโครงการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ทส. ร่วมกับ 5 จังหวัด 34 เทศบาล ร่วมโครงการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ทส. ร่วมกับ 5 จังหวัด 34 เทศบาล ร่วมโครงการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน The post ทส. ร่วมกับ 5 จังหวัด 34 เทศบาล ร่วมโครงการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 26 ธ.ค. 62

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/51644

ทส. เดินหน้ารณรงค์ และลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" จังหวัดปทุมธานี

ทส. เดินหน้ารณรงค์ และลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" จังหวัดปทุมธานี

ทส. เดินหน้ารณรงค์ และลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" จังหวัดปทุมธานี The post ทส. เดินหน้ารณรงค์ และลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" จังหวัดปทุมธานี appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 23 ธ.ค. 62

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/51411