Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวเด่น ทส.

ทส. โดย TGO เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Low Carbon Contest​:  VLOG – the Journey” สร้างสรรค์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ด้านกรมทรัพยากรธรณีเผยการเตรียมพร้อม “รับมือธรณีพิบัติภัยในช่วงฤดูฝน”

ทส. โดย TGO เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Low Carbon Contest​: VLOG – the Journey” สร้างสรรค์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ด้านกรมทรัพยากรธรณีเผยการเตรียมพร้อม “รับมือธรณีพิบัติภัยในช่วงฤดูฝน”

ทส. โดย TGO เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Low Carbon Contest​: VLOG – the Journey” สร้างสรรค์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ด้านกรมทรัพยากรธรณีเผยการเตรียมพร้อม “รับมือธรณีพิบัติภัยในช่วงฤดูฝน” The post ทส. โดย TGO เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Low Carbon Contest​: VLOG – the Journey” สร้างสรรค์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ด้านกรมทรัพยากรธรณีเผยการเตรียมพร้อม “รับมือธรณีพิบัติภัยในช่วงฤดูฝน” appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 9 ก.ค. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/65029

อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19

อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19

อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19 The post อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19 appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 5 ก.ค. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/64893

ทส.ร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น

ทส.ร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น

ทส.ร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น The post ทส.ร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 26 มิ.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/63662

ทส.ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทส.ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทส.ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน The post ทส.ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 24 มิ.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/63472

ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส.  ประจำปี พ.ศ. 2563

ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. ประจำปี พ.ศ. 2563

ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. ประจำปี พ.ศ. 2563 The post ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. ประจำปี พ.ศ. 2563 appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 24 มิ.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/63469

ทส.ติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15

ทส.ติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15

ทส.ติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 The post ทส.ติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 23 มิ.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/63264

ทส.ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

ทส.ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

ทส.ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง The post ทส.ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 22 มิ.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/63173

ทส.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ ชุมชนซอยโรงโอ่ง ยานนาวา

ทส.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ ชุมชนซอยโรงโอ่ง ยานนาวา

ทส.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ ชุมชนซอยโรงโอ่ง ยานนาวา The post ทส.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ ชุมชนซอยโรงโอ่ง ยานนาวา appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 10 มิ.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/62334