Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

จัดซื้อ จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดสาธิตการทำชามจากใบไม้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง
1 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางฯ

31 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพาะชำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระบะปลูกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 134 รายการ
1 2 3 4 5 > >>