Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

จัดซื้อ จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉาพเจาะจง

10 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดสาธิตตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดสาธิตกำจัดขยะเศษอาหารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมปลูกต้นปลูกต้นไม้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง

22 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดหลุมปลูกต้นไม้ จำนวน 585 หลุม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 87 รายการ
1 2 3 4 5 > >>