Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

จัดซื้อ จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 มิ.ย. 63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

9 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำชุดสาธิต

8 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด: 2496 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 121 รายการ
1 2 3 4 5 > >>