Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

จัดซื้อ จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารแผ่นพับสำหรับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะง

11 ต.ค. 62

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

23 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉาพเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 93 รายการ
1 2 3 4 5 > >>