Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 นายพฤกษ์  โสโน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ โดยมี นายวีระชัย  นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ

          กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกำหนดให้มีการปลูกต้นไม้ จำนวนทั้งสิ้น 585 ต้น ประกอบด้วย ต้นคูน จำนวน 400 ต้น และต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 185 ต้น โดยทำการปลูกต้นไม้ใน 4 พื้นที่ ได้แก่

          1. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จำนวน 200 ต้น

          2. องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ จำนวน 100 ต้น

          3. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหานาท จำนวน 100 ต้น

          4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จำนวน 185 ต้น

แกลเลอรี่