Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phra Nakhon Si Ayutthaya

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พท.อำเภอบางปะอิน,วังน้อย,ท่าเรือ

สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พท.อำเภอบางปะอิน,วังน้อย,ท่าเรือ

          วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2563 นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาววลัยนุช พรรณสังข์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อติตตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง และสนับสนุนวิชาการในการยกระดับมาตรฐานระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และ กอ.รมน.อย.และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ โดยได้ทำการตรวจสถานที่กำจัดขยะ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน สถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย และสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการตรวจพบว่า สถานที่กำจัดขยะทั้ง 3 แห่ง ยังจัดการขยะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ คณะตรวจสอบจึงได้มีข้อแนะนำให้ปรับปรุงให้ถูกต้อง และได้ให้จัดทำแผนการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะให้ถูกต้องต่อไป

แกลเลอรี่