Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

          วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายเกษม  สุขวารี ผอ.สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวิทยา หาดนิล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ จัดกิจกรรมรณรงค์“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ตลาดสุวรรณเกลียวทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี อบต.บ่อโพง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม

          การเดินรณรงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้บริโภค นำไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้                                                   

แกลเลอรี่