Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

การแก้ไขปัญหาฯบริษัท ชีฟี้ อินดัสตรี จำกัด

การแก้ไขปัญหาฯบริษัท ชีฟี้ อินดัสตรี จำกัด

         วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวิทยา หาดนิล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมตรวจสอบการเปิดการประกอบกิจการโรงงานในส่วนของเตาหลอมโละ ของบริษัท ซีพื้ อินดัสตรี จำกัด ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี อำเภอลาดบัวหลวง กต.ลาดบัวหลวง ผู้นำชุมชน และแกนนำผู้ร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ ถูกสั่งให้หยุดกิจการเพื่อปรับปรุงปัญหาเรื่องกลิ่น เป็นเวลา 35 วัน จากการตรวจสอบหลังครบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท ซีพื้ อินดรัสตรี จำกัด มีมติให้บริษัทฯ ตำเนินการได้ แต่ต้องเฝ้าระวังเรื่องกลิ่นเหม็นที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างเคร่งครัต

 

แกลเลอรี่