Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ตลาดนัดรีไซเคิล

ตลาดนัดรีไซเคิล

          วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งตลาดนัดรีไซเคิลในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยที่ประชุมมีมติให้มีการจัดตั้งตลาดนัดรีไซเคิล ในทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ครั้งแรกในวันที่ 25 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แกลเลอรี่