Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ตรวจสอบน้ำเน่าเสียบริเวณคลอง 26

ตรวจสอบน้ำเน่าเสียบริเวณคลอง 26

          วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 นายกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาววลัยนุช  พรรณสังข์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสาวภัทรชา  พยัฆเกรง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นายชินบัญชร์  ร้านจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีน้ำเน่าเสียทำให้ปลาตาย บริเวณคลอง 26 หน้าวัดธรรมจริยา ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอำเภอวังน้อย ประมงอำเภอวังน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ในเบื้องตันพบว่าบริเวณคลองดังกล่าวมีวัชพืชน้ำ มีการทิ้งน้ำเสียจากบ้านเรือนและเป็นคลองรับน้ำจากพื้นที่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ทำให้น้ำเน่าเสีย คาดว่าปลาตายมีสาเหตุมาจากปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้ำไม่ทัน เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ และได้ประสานงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 นนทบุรี เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการตวจสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

แกลเลอรี่