Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ คลอง 26 วัดธรรมจริยา

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ คลอง 26 วัดธรรมจริยา

          วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาววลัยนุช พรรณสังข์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสาวภัทรชา  พยัฆเกรง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นายชินบัญชร์  ร้านจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรณีน้ำเน่าเสียทำให้ปลาตาย บริเวณคลอง 26 หน้าวัดธรรรมจริยา ตำบลข้าวงาม อำเกอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี         ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ปลัดอำเภอวังน้อย อบต.ข้าวงาม และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ คณะตรวจสอบได้มีข้อแนะนำให้อำเภอวังน้อยจัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียร่วมระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่กี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่าง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อำภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เบื้องต้นได้เก็บตัวอย่างน้ำภาคสนามบริเวณสิบตัน                 และ คลอง 26

 

แกลเลอรี่