Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

เก็บตัวอย่างน้ำคลองสิบตันและคลอง 26 กรณีน้ำเน่าเสีย

เก็บตัวอย่างน้ำคลองสิบตันและคลอง 26 กรณีน้ำเน่าเสีย

          วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 นายเกษม สุขวารี ผอ.สนง.ทสจ.อย. มอบหมาย นางสาววลัยนุช พรรณสังข์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสาวภัทรชา พยัฆเกรง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นายชินบัญชร์ ร้านจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำกรณีน้ำเน่าเสียทำให้ปลาตาย บริเวณคลองสิบตัน และคลอง 26 พื้นที่ตำบลสนับทึบ และตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 5 จุด ได้แก่

1) บริเวณต้นคลองสิบตัน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2) บริเวณคลองสิบตัน หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3) ปลายคลองสิบตัน หมู่ 2 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4) บริเวณคลอง 26 หน้าวัดธรรมจริยา ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5) บริเวณคลอง 26 หมู่ 1 ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบื้องต้นค่าออกซิเจนละลายอยู่ระหว่าง 1.58 - 10.99 มิลลิกรัมต่อลิตร และได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการต่อไป

แกลเลอรี่