Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ร้องเรียนเผาอิฐ อ.บางบาล

ร้องเรียนเผาอิฐ อ.บางบาล

           วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวิทยา หาดนิล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และนายชินบัญชร์  ร้านจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการเผาอิฐ บริเวณหมู่ 5 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด อำเภอบางบาล กต.มหาพราหมณ์ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน พบว่าขณะตรวจสอบควันและกลิ่นเบาบางลงแล้ว จึงกำชับให้ กต.มหาพราหมณ์ควบคุมกำกับตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข และขอความร่วมมือไม่ให้มีการเผาพร้อมกัน หรือในเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อลดปริมาณฝุ่นควันที่เกิดขึ้น

 

แกลเลอรี่