Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ

         วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจการรอดตายของต้นไม้ ตามกิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ตามกิจกรรมที่ 4 การจัดการองค์ความรู้ตามแผนแม่บทพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

แกลเลอรี่