Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ตลาดนัดรีไซเคิล

ตลาดนัดรีไซเคิล

          วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม "ตลาดนัดรีไซเคิลในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ครั้งที่ 2 บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 หน่วยงาน โดยมีวัสดุรีไซคิลที่นำมาจำหน่าย รวม 1,558.30 กิโลกรัม และมียอดจำหน่าย รวม 3,201 บาท

 

แกลเลอรี่