Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

การจัดการขะมูลฝอยในเรือนจำ

การจัดการขะมูลฝอยในเรือนจำ

               วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวิทยา หาดนิล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และคณะเจ้าหน้าที่ ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำด้านวิชาการในการจัดการขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งสนับสนุนกล้าไม้พยุงและมะค่าโมง ให้เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของเรือนจำฯ โดยผู้บัญชาการเรือนจังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบ

 

แกลเลอรี่