Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาสระน้ำ

ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาสระน้ำ

               วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนายวิทยา หาดนิล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และนายชินบัญชร์ ร้านจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้ที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาสระเก็บน้ำในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (น้ำมีกลิ่นเหม็น) ซึ่งจากการตรวจสอบ สระน้ำดังกล่าวมีการดำเนินการตามคำแนะนำ โดยใช้เครื่องเติมอากาศ และใช้น้ำหมักชีวภาพในการแก้ไขปัญหา  ในการนี้ได้ใช้จุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพิ่มเติม

 

แกลเลอรี่