Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

          วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาววลัยนุช พรรณสังข์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวภัทรชา พยัฆเกรง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน แผนการก่อสร้างหรือปรับปรุง บำรุงรักษา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ต่อไป

แกลเลอรี่