Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหามลพิษฯ อ.นครหลวง

ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหามลพิษฯ อ.นครหลวง

               วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นายเกษม  สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวิทยา  หาดนิล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการท่าเรือและคลังสินค้าอำเภอนครหลวงแบบบูรณาการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

          1. บริษัท เอซียกรีน จำกัด

          2. บริษัท ภัทร นครหลวง จำกัด

จากการตรวจติดตามพบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีตามเงื่อนไขการอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่