Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phra Nakhon Si Ayutthaya

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

กิจกรรมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรถ่ายถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ BCG MODEL ให้กับ ผู้เข้าร่วมฯ จาก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย ทสม.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แกลเลอรี่